Wielkopolskie

Historycznie Wielkopolska to nie to samo co województwo wielkopolskie. Poza jej granicami znajdują się m.in. Międzyrzecz, Wschowa czy Żnin. Nazwa pochodzi od łacińskiego Polonia Maior, która miała odróżniać ją od Małopolski - Polonia Minor. Pierwszy raz nazwy tej użył książe Bolesław Pobożny. Istnieje hipoteza, która mówi, że nazwa tłumaczona była jako Polonia Starsza i określała tereny,
gdzie powstały zalążki państwa polskiego.

Krajobraz dzisiejszej Wielkopolski ukształtował ostatnie zlodowacenie 12 tysięcy lat temu. Wielkopolska to krain jezior rynnowych, wzgórz morenowych i narzutowych głazów. Największe jezioro to Ślesińskie, a najgłębsze Popielewskie. Główne rzeki to Warta i Noteć. 

Sporą część regionu można opłynąć kajakiem lub houseboatem płynąc Wielką Pętlą Wielkopolski (dł. 690 km). 

Pierwsza stolica Polski była w Gnieźnie. Jedyne miasto wymienione w polskim hymnie to Poznań. To miasto, gdzie do kawy je się sznekę z glancem, a po ulicach jeżdżą bimby (tramwaje). Poznaniu spalono pierwszą czarownicę w Polsce, za psucie chwaliszewskiego piwa. W Licheniu znajduje się największy i najdroższy w Polsce kościół, a w Koninie najstarszy w Polsce znak drogowy z XII wieku. Jedną z gałęzi gospodarki jest… górnictwo soli kamiennej, węgla brunatnego, gazu i ropy naftowej.