Podlaskie

Podlaskie to nie to samo co województwo podlaskie. W jego skład wchodzi oprócz Podlasia, Suwalszczyzna, część Mazowsza, Polesia, Rusi Czarnej i Mazur. Klimat tej krainy w porównaniu do innych części Polski jest bardziej surowy, a Suwałki są nazywane polskim biegunem zimna. Podlaskie jest najbardziej zróżnicowane etniczne i kulturowe i żyje tu największa grupa osób wyznania prawosławnego, dla których miejscem kultu jest słynna góra Garbarka.

To jeden z najpiękniejszych i zróżnicowanych przyrodniczo obszarów Polski. Są tu aż cztery Parki Narodowe, z czego najstarszy Białowieski i największy Biebrzański, a także Wigierski i Narwiański. Jezioro Hańcza, jest najgłębszym jeziorem w Polsce (108,5 m), a także w części Niżu Europejskiego. Puszcza Białowieska to jedyny w Europie fragment prawdziwie pierwotnej puszczy. Na co dzień można tu usłyszeć trzy języki: polski, białoruski i litewski. Żyje tu też największa mniejszość tatarska, która zasiedliła region w XVII wieku. Jedną najbardziej rozpoznawalnych potraw są kartacze. Supraśl jest miejscem, gdzie kultywowane jest pisanie ikon.