Polska

Polska jest krajem wyjątkowym i to nie jest truizm wynikający z tego, że to nasza ojczyzna. Składa się na to ponad 1000-letnia historia, bogate dziedzictwo kulturowe, piękna przyroda i obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek Europy i zajmuje 21 miejsce na świecie.

Polska to dziewiąty pod względem powierzchni kraj Europy, porównywalny pod tym względem z Niemcami. Poza tymi oczywistościami jest wiele faktów mniej znanych. W Polsce znajdują się najstarsze góry Europy – czyli Góry Świętokrzyskie. Najcięższe zwierzęta w Europie to polskie żubry. W Suchowoli na Podlasiu znajduje się geograficzny środek Europy. Wiecie, że przez chwilę, pod koniec XVI wieku Sztokholm był polskim miastem? Niewiele brakowało również, że Madagaskar byłby polską kolonią, a najdłużej toczona wojna bez jednego wystrzału to polsko-japońska, od 1941 do 1957 roku.

Polska jest jednym z największych producentów jabłek na świecie, a także malin, porzeczek i wiśni. Ale na pewno jesteśmy największym eksporterem bursztynu, aż 80% światowych zasobów pochodzi z Polski.